Bartek Wąsik

Pianokrąg

Idea

„Pianokrąg” 2023 to już czwarta odsłona projektu Bartka Wąsika – pianisty, kompozytora i aranżera.

Podczas tegorocznej odsłony artysta pragnie podzielić się swymi inspiracjami muzycznymi, a jednocześnie pokazać, jak ważna jest siła muzyki ilustracyjnej. To jedno z założeń, które towarzyszy pianiście od pierwszej edycji imprezy w Królikarni, co zauważyła już i doceniła warszawska publiczność.

Tym razem cykl rozpocznie się od koncertu specjalnego, poświęconego pamięci Ryuichiego Sakamoto. Wiadomość o śmierci artysty obiegła świat wiosną tego roku. Warto przypomnieć, że dwa lata temu Bartek Wąsik zaprezentował w Królikarni własne interpretacje utworów japońskiego kompozytora, co spotkało się wówczas z ogromnym zainteresowaniem publiczności i rekordową frekwencją. W tegorocznym programie znajdzie się kilkanaście kompozycji, a wśród nich kilka nowych, nieprezentowanych w 2021 roku. To hołd dla japońskiego artysty.

Kolejne koncerty skupią się wokół muzyki trzech polskich kompozytorów: Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera i Pawła Mykietyna. Podczas tegorocznej edycji warszawski pianista chce wskazać własne źródła inspiracji, które odnalazł w ich twórczości. W kontekście tych trzech nazwisk trudno nie pomyśleć o dziesiątej muzie. Czy wyobrażamy sobie kino Kieślowskiego bez oszczędnej, a innym razem – monumentalnie brzmiącej muzyki Preisnera? A kiedy słuchamy Kilara, czy nie pojawiają się w naszej wyobraźni obrazy z filmów Wajdy lub Coppoli?

W tym roku w Królikarni po raz pierwszy w historii cyklu Bartek Wąsik zaprezentuje muzykę polskich kompozytorów w tak szerokim wyborze – publiczność będzie mogła docenić jej jakość, siłę i oryginalność.

Bartek Wąsik – pianista, kompozytor i aranżer, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, nagrody fonograficznej Fryderyk oraz Paszportu Polityki 2014. Jest współzałożycielem i członkiem Lutosławski Piano Duo oraz kwartetu Kwadrofonik. Występował w Europie, Azji i obu Amerykach.

W listopadzie 2022 miała miejsce premiera jego solowego albumu „Daydreamer”, zawierającego osobiste aranżacje piosenek zespołu Radiohead.

HARMONOGRAM

04.06.23 / Pianokrąg I / Ryuichi Sakamoto / IN MEMORIAM
02.07.23 / Pianokrąg II / Wojciech Kilar / DRACULA
06.08.23 / Pianokrąg III / Zbigniew Preisner / MUSIC FOR A FILM
03.09.23 / Pianokrąg IV / Paweł Mykietyn / MY-PIANO

Muzeum rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni,
ul. Puławska 113a 02–707 Warszawa

Wstęp wolny

Dostępność: Brak barier architektonicznych

Droga do Muzeum prowadzi przez park. Szerokie, asfaltowe alejki są na niektórych odcinkach nierówne. Przy ulicy Puławskiej są ogólnodostępne, miejskie parkingi z wyznaczonymi pojedynczymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Polecamy podróż tramwajem – przystanek „Królikarnia” jest ok. 50 metrów od wejścia do parku. Do Muzeum rzeźby i wszystkich jego pomieszczeń oraz Parku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przestrzeń wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

ЦИКЛ КОНЦЕРТІВ PIANOKRĄG

Протягом цьогорічного заходу «Pianokrąg» Бартек Вонсік хоче поділитися своїми музичними натхненнями і в той же час показати, наскільки сильною є ілюстративна музика. Це одне з припущень, що супроводжує піаніста від першого видання заходу в Крóлікарні, який помітила і оцінила варшавська аудиторія.

Цього разу цикл розпочнеться зі спеціального концерту, присвяченого пам'яті Рюіті Сакамото. Звістка про смерть композитора поширилася по всьому світу весною цього року. Варто пам'ятати, що два роки тому Бартек Вонсік представив в Крулікарні власні інтерпретації творів японського композитора, що викликало інтерес серед громадян і показало рекордну відвідуваність. У цьогорічній програмі фігуруватимуть декілька композицій, серед яких декілька нових, не представлених в 2021 році. Це знак шани японському композитору.

Наступні концерти зосереджуватимуться на музиці трьох польських композиторів: Войцеха Киляра, Збігнева Прайснера і Павела Микєтина. Протягом цього року варшавський піаніст хоче показати власні джерела натхнення, які він знайшов в їх творчості. У контексті цих трьох прізвищ важко не згадати про десяту музу. Чи можна уявити кіно Кесльовського без економної, а іншим разом – монументально-звучної музики Прайснера? А коли, наприклад, слухаємо Киляра, чи не з'являються в нашій уяві малюнки з фільмов Вайди чи Копполи.

Цього року, в Крулікарні, вперше в історії циклу Бартек Вонсік представить музику багатьох польських композиторів – слухачі зможуть оцінити їх якість, силу і оригінальність.

РОЗКЛАД

04.06.23 / Pianokrąg I / РЮІТІ САКАМОТО / IN MEMORIAM
02.07.23 / Pianokrąg II / ВОЙЦЕХ КИЛЯР / DRACULA
06.08.23 / Pianokrąg III / ЗБІГНЄВ ПРАЙСНЕР / MUSIC FOR A FILM
03.09.23 / Pianokrąg IV / ПАВЕЛ МИКЕТІН / MY-PIANO

Музей скульптури Ксаверія Дуніковського в Крулікарні, вул. Пулавська 113а 02-707 Варшава

Безкоштовний вхід

відсутність архітектурних бар’єрів

Доступність: Дорога до музею веде через парк. Широкі асфальтовані алеї на деяких ділянках нерівні. На вулиці Пулавській є громадські, муніципальні автостоянки з окремими місцями для людей з обмеженими можливостями. Рекомендуємо користуватися трамваєм - зупинка "Крулікарня" знаходиться приблизно в 50 метрах від входу в парк. 50 метрів від входу в парк. До Музею скульптури та всіх його залів, а також до парку можна увійти з собакою-поводирем та собакою-поводирем. Простір обладнаний індукційною петлею.

04.06.23 // Pianokrąg I // RYUICHI SAKAMOTO // IN MEMORIAM

Koncert będący hołdem dla japońskiego kompozytora Ryuichiego Sakamoto, zmarłego w marcu tego roku. Sakamoto jest zdobywcą Oscara, nagrody BAFTA, Grammy i dwóch Złotych Globów. Jego twórczość to nie tylko oryginalna, nagradzana wielokrotnie muzyka filmowa (m. in. do obrazów „Ostatni cesarz”, „Pod osłoną nieba”, „Mały Budda” czy „Zjawa”) ale też autorskie albumy, z których - mimo upływu czasu - przebija różnorodność gatunkowa, podążanie za swoim stylem, bogata instrumentacja, gdzie ważne miejsce zajmuje fortepian. Sakamoto jest szczególnie związany z tym instrumentem, słychać to na wielu jego albumach, m. in. w „Playing the Piano” (2009) czy „async” (2017), gdzie jest nie tylko kompozytorem ale i wykonawcą, często interpretując na nowo swoje wcześniejsze utwory. W wersji na fortepian solo brzmią one intymniej, wywołując większe skupienie. Fortepian Sakamoto jest bardzo charakterystyczny, to połączenie oszczędnych środków przez które przebija wielka wrażliwość i prostota. To właśnie cechy, które warszawski pianista, Bartek Wąsik chciałby przekazać na koncercie inaugurującym kolejny cykl swoich recitali. W programie znajdzie się kilkanaście kompozycji Mistrza, które powstały w różnych okresach jego życia. Królikarnia wybrzmi wzruszająco szczerą muzyką Ryuichiego Sakamoto, a wydarzenie będzie hołdem dla jego twórczości.

02.07.23 // Pianokrąg II // WOJCIECH KILAR // DRACULA

Drugi koncert wypełnią dźwięki, które dosłownie „pachną” obrazem. Kiedy w 1992 roku na ekrany kin wszedł film „Dracula” Francisa Forda Coppoli cały świat nastawił uszu by wsłuchać się w niezwykłą muzykę pewnego kompozytora z Polski. Wojciech Kilar, bo o nim mowa, potrafił doskonale wyczuć klimat mrocznej historii księcia Draculi, tworząc jedną z najpiękniejszych ścieżek muzycznych w dziejach filmu. Bartek Wąsik wykona ją w całości. W ten sposób nawiąże do tradycji pianokręgowych koncertów, na których kilkukrotnie prezentował muzykę związaną z danym filmem, jak to miało miejsce z „Fortepianem” Michaela Nymana czy „Godzinami” Philipa Glassa. Podczas tego wieczoru ulegnie zmianie dotychczasowa formuła koncertów. Tym razem wydarzenie rozpocznie się o zachodzie słońca, tak by aura wydarzenia była jak najbardziej spójna z nieśmiertelną historią księcia Draculi i charakterem muzyki Kilara.

06.08.23 // Pianokrąg III // ZBIGNIEW PREISNER // MUSIC FOR A FILM

Czym byłyby filmy Krzysztofa Kieślowskiego gdyby nie obecna w nich muzyka Zbigniewa Preisnera? Podczas czwartego koncertu Bartek Wąsik przypomni muzykę z filmów „Trzy kolory”, „Podwójne życie Weroniki” czy „Dekalogu”, tworząc pełną melancholii i wieloznaczności opowieść na fortepian solo. Założeniem cyklu Pianokrąg jest przede wszystkim prezentowanie muzyki, która tworzy intymną relację pomiędzy artystą a słuchaczem. Kompozycje Preisnera są idealnym nośnikiem takiej relacji. W jego muzyce, opierającej się często na prostych środkach ten kompozytor „mówi” o sprawach wielkich. Bohaterowie filmów Kieślowskiego często od Preisnera otrzymywali swój własny muzyczny motyw, swój własny dźwiękowy kod. Bartek Wąsik za pomocą fortepianu spróbuje ich wszystkich przywołać, niczym duchy. Ten koncert będzie poniekąd muzycznym seansem spirytystycznym.

03.09.23 // Pianokrąg IV // PAWEŁ MYKIETYN // MY PIANO

Koncert przybliżający sylwetkę Pawła Mykietyna, kompozytora od lat silnie związanego z warszawską sceną muzyczną. Premiery jego utworów są zawsze wyczekiwane, zarówno przez publiczność jak i krytyków muzycznych. Pozostawiają w słuchaczu wrażenie, o którym trudno zapomnieć. Bartek Wąsik zaprezentuje jego oryginalne kompozycje na fortepian („Epiphora”, „Preludia”) ale również wybraną przez siebie muzykę teatralną (głównie ze spektakli Krzysztofa Warlikowskiego) i filmową, we własnych aranżacjach. Ten „patchworkowy” w swoim charakterze koncert pokaże dokąd sięga niezwykła wyobraźnia Mykietyna. Jego oryginalny język muzyczny, nagradzany wielokrotnie (ostatnio Europejską Nagrodą Filmową) zabrzmi w Warszawie wśród przyrody Parku Rzeźby, która stworzy idealne miejsce by mogła wybrzmieć jak najmocniej.

04.06.23, 18:00 / Pianokrąg I / РЮІТІ САКАМОТО / IN MEMORIAM

Сакамото, який помер у березні цього року, здобув премію «Оскар», премію BAFTA, Grammy та два Золотих Глобуси. Якщо мова йде про його творчість, то відзначається не тільки кіномузика (серед ін. Останній імператор, Розколоте небо, Маленький Будда або Легенда Г'ю Гласса), але також авторські альбоми, в яких фортепіано займає важливе місце. Це можна почути, серед інших, на «Playing the Piano» (2009) або «async» (2017), де Сакамото виступає в ролі не тільки композитора, але й виконавця, таким чином даючи нову інтерпретацію своїм старим творам. У версії для фортепіано вони звучать більш інтимно, характеризуються великою чутливістю і простотою. Саме ці характеристики музики Майстра Бартек Вонзік хотів би показати під час концерту, інагуруючого наступний цикл концертів.

02.07.23, 21:00 / Pianokrąg II / ВОЙЦЕХ КИЛЯР/ ДРАКУЛА

Другий концерт буде наповнений музикою з Дракули режисера Френсіса Форда Копполи. Її Автор Войцех Киляр зміг в повній мірі відчути настрій вампіра з Трансильванії — і створити один з найкрасивіших музичних треків в історії фільму, а Бартек Вонсік виконає його в повному обсязі. Таким чином, посилатиметься на традицію концертів за участю фортепіано, на яких він кілька разів демонстрував музику, пов'язану з вибраним фільмом (Фортепіано Майкла Наймана або Години Філіпа Гласса). Цього вечора концерт розпочнеться на заході сонця так, щоб аура була «в гармонії з історією принца Дракули та музикою Киляра).

06.08.23, 18:00 / Pianokrąg III / ЗБІГНЄВ ПРАЙСНЕР / МУЗИКА ДЛЯ ФІЛЬМУ

Під час четвертого концерту Бартек Вонсік згадає про музику з фільмів Три Кольори, Подвійне життя Вероніки і цикл Декалог, створить сповнену меланхолією і багатозначністю розповідь для фортепіано соло. Припущенням циклу "Pianokrąg" є перш за все, презентування музики, яка будує інтимні стосунки між художником і слухачем, які показують найкращим чином композиції Прайснера. Під час цього концерту Бартек Вонсік згадає музичні мотиви окремих героїв фільмів Кесльо́вського, скомпоновані Прайснером, завдяки яким концерт набуває дивовижного і неочевидного виміру.

03.09.23, 18:00 / Pianokrąg IV / ПАВЕЛ МИКЕТІН / MY-PIANO

На прем'єри творів Павла Микетіна чекають глядачі та музичні критики. Бартек Вонсік презентуватиме оригінальні композиції Микетіна на Фортепіано (Epiphora, Preludia), але також і підібрану театральну музику (переважно з спектаклів Кшиштофа Варліковського) та кіномузику, у власних аранжуваннях. Ось цей концерт в стилі печворк дозволить слухачам оцінити незвичайну уяву Микетіна та його оригінали,він неодноразово отримував нагороди (нещодавно отримав нагороду Європейський кіноприз) музична мова.

PIANOKRĄG I (TEASER)

RYUICHI SAKAMOTO

IN MEMORIAM

PIANOKRĄG II (TEASER)

WOJCIECH KILAR

DRACULA

PIANOKRĄG III (TEASER)

ZBIGNIEW PREISNER

MUSIC FOR A FILM

PIANOKRĄG IV (TEASER)

PAWEŁ MYKIETYN

MY PIANO

TEAM

Bartek Wąsik - pomysł i wykonanie
Paweł Szumny / Toinen Music - produkcja
Justyna Kosińska / Temperówka - projekt graficzny
Krzysiek Fajgiel
Krzysztof Podsiadło - reżyser dźwięku
Michał Rokicki / Lama Stage - obsługa techniczna

MANAGEMENT

Paweł Szumny
pawel@toinenmusic.com
+48 508 067 687

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

m.st. Warszawa

Organizatorzy

Stowarzyszenie KwadrofonikKrólikarniaMuzeum Narodowe w Warszawie

Współpraca

Toinen MusicLama Stage